คู่มือออมเงินเผื่อฉุกเฉินสำหรับสายอาชีพฟรีแลนซ์และค้าขาย

คู่มือออมเงินเผื่อฉุกเฉินสำหรับสายอาชีพฟรีแลนซ์และค้าขาย

การออมเงินเผื่อฉุกเฉินเป็นวิธีการลดความเสี่ยงจากวิกฤตสถานการณ์ทางการเงินที่คาดไม่ถึงที่ทุกอาชีพควรให้ความสำคัญ เพราะทำให้เราไม่ต้องกู้ยืมเงินและจ่ายดอกเบี้ยที่สูงเกินความจำเป็น โดยวิธีการคำนวณเงินออมเผื่อฉุกเฉินที่ควรเก็บจะใช้วิธีการนำรายจ่ายจำเป็น เช่น ค่าผ่อนบ้าน, ค่าผ่อนรถ, ค่าบัตรเครดิต, ค่าน้ำ หรือค่าไฟ ฯลฯ มารวมกันเป็นเวลาอย่างน้อย 3 – 6 เดือน

ตัวอย่าง: รายจ่ายจำเป็นต่อเดือนของนาย ก. ประกอบไปด้วย ค่าผ่อนบ้านเดือนละ 5,000 บาท, ค่าผ่อนรถ 4,000 บาท ค่าใช้จ่ายภายในบ้าน 3,000 บาทและมีค่ากินอยู่เดือนละ 3,000 บาท เมื่อนำมารวมกัน 5,000 + 4,000 + 3,000 + 3,000 เท่ากับว่านายก.มีภาระค่าใช้จ่าย 15,000 บาทต่อเดือน ดังนั้นนายก.ควรมีเงินออมเผื่อฉุกเฉินอย่างน้อย 45,000 – 90,000 บาท

สำหรับวิธีการเก็บเงินออมเผื่อฉุกเฉินสำหรับอาชีพฟรีแลนซ์และค้าขายที่มีรายได้ไม่แน่นอน มีเทคนิคง่าย ๆ ที่ช่วยให้การออมเงินเป็นเรื่องง่าย ดังนี้

เก็บออมทันทีเมื่อมีรายได้เข้ามา โดยเก็บเป็นจำนวน 10 – 20 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ เช่น วันนี้นายก.ขายไก่ทอดได้เงิน 3,000 บาท โดยมีต้นทุนในการขายไก่ 1,500 บาท เท่ากับว่าวันนี้นายก.จะมีกำไร 1,500 บาท ดังนั้นนายก.จึงควรเก็บเงินเป็นจำนวน 1,500 x 10% = 150บาท ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยให้นายก.สามารถบริหารจัดการรายรับ – รายจ่ายต่อวันได้ง่ายขึ้นและมีเป็นการฝึกวินัยการเก็บออมที่ดี

กำหนดค่าใช้จ่ายต่อวัน สำหรับอาชีพฟรีแลนซ์และค้าขายที่มีรายได้ไม่แน่นอนจึงอาจทำให้บางวันมีรายได้สูงและเผลอใช้จ่ายเกินรายได้ก่อให้เกิดปัญหาหนี้ล้นพ้นตัวเกิดขึ้น การกำหนดค่าใช้จ่ายต่อวันและพยายามใช้จ่ายไม่เกินวงเงินที่ตั้งไว้เป็นวิธีที่ช่วยควบคุมรายจ่ายที่ไม่จำเป็นได้ดี

เก็บเงินทอน เมื่อกำหนดวงเงินที่ใช้จ่ายต่อวันและมีเงินเหลือจากการใช้จ่ายในแต่ละวันให้เก็บเงินทอนเหล่านั้นหยอดกระปุกเอาไว้ ซึ่งเงินส่วนนี้อาจนำไปเก็บสะสมรวมกับกองเงินออมเผื่อฉุกเฉินหรือเก็บไว้เพื่อใช้ในการจ่ายค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ก็ได้เช่นกัน

ทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายและการออมเงิน การทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายและการออมเงินในแต่ละวันจะทำให้ผู้ที่เริ่มฝึกเก็บเงินออมเผื่อฉุกเฉินสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและมีกำลังใจในการเก็บออมยิ่งขึ้น เนื่องจากเราสามารถเห็นจำนวนเงินออมที่เพิ่มขึ้นในทุก ๆ วันและช่วยเพิ่มความกระตือรือร้นในการเก็บออมเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้ไม่ควรนำบัญชีรายรับ – รายจ่ายระหว่างธุรกิจและบัญชีรายรับ – รายจ่ายและการออมเงินส่วนตัวมาปนกัน เพราะทำให้เกิดความสับสนได้

แม้ว่าอาชีพอาชีพฟรีแลนซ์และค้าขายจะเป็นอาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอนแต่ก็สามารถเก็บออมเงินเผื่อฉุกเฉินเอาไว้ใช้สอยยามจำเป็นง่าย ๆ เพียงนำเทคนิคนี้การเก็บออมเงินไปใช้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง