ทำงานเพื่อสร้างเงินเก็บ อายุหลัก 20+ คือจุดเริ่มสำคัญ

การออมเงินเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรฝึกให้มีวินัยตั้งแต่อายุน้อย และอย่างช้าก็ควรจะเริ่มต้นในวัยที่เริ่มทำงานมีเงินเดือนหรือรับค่าจ้างทำงานรายวัน เพราะจะทำให้คุณสามารถสะสมเงินเก็บจนมีเงินหลักล้านได้ในเวลาไม่กี่ปี มาดูกันว่า จะมีเทคนิคอย่างไรในการออมเงินแบบมีประสิทธิภาพที่ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ได้

เก็บเงินก่อนใช้เงิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินแนะนำว่า ทุกคนควรเก็บเงินอย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์จากรายได้ เพื่อเป็นเงินเก็บระยะยาว แล้วหลังจากนั้น จึงค่อยใช้จ่ายในส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่าบ้าน ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีเงินเดือน 20,000 บาท ต้องเก็บเอาไว้เดือนละ 2,000 บาท ก่อน แล้วจึงแบ่งใช้จ่ายส่วนที่เหลือในวงเงิน 18,000 บาท จะทำให้ในระยะเวลาประมาณ 1 ปี คุณจะมีเงินเก็บถึง 24,000 บาทเลยทีเดียว

เปิดบัญชีธนาคารต่างหาก การเปิดบัญชีต่างหากเพื่อเก็บเงินออมโดยเฉพาะ เป็นสิ่งที่ดีต่อการสร้างวินัยการออม โดยบัญชีนี้คุณต้องไม่ทำบัตร ATM เพื่อไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและไม่ต้องเผลอไปถอนใช้

การเลือกเปิดบัญชีแบบฝากประจำ โดยเลือกสาขาที่สะดวกหรือใกล้บ้าน จะทำให้คุณได้รับดอกเบี้ยมากกว่าปกติด้วย ที่สำคัญคือเงินต้นจะไม่เสี่ยงสูญหายจากการนำไปลงทุนอย่างการเล่นหุ้นหรือซื้อกองทุนรวมหุ้น

เก็บเงินเหรียญลงกระปุกออมสิน กระปุกออมสินยังเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อยู่เสมอ ทำให้คุณเห็นคุณค่าของเหรียญบาท 5 บาท 10 บาท มากขึ้น เช่น เงินทอนจากการซื้อกับข้าว เงินจากค่าทางด่วน ฯลฯ คุณจะมีเงินสะสมเพิ่มเดือนละหลายพันบาทได้ แทนที่จะนำเงินเหรียญไปซื้อของฟุ่มเฟือย เช่น ขนม เครื่องดื่ม และอื่น ๆ

เก็บธนบัตรที่หายาก ธนบัตรแบบ 50 บาท จะมีการผลิตน้อยกว่าธนบัตร 20 และ 100 บาท ถ้าคุณได้รับเงินทอนเป็นธนบัตร 50 บาท ควรตั้งกฎเกณฑ์ในใจว่าจะไม่นำเงินนี้มาใช้ เคยมีผู้ที่ทำเช่นนี้ เมื่อรวมแล้วใน 1 ปี มานับดู ได้เงินเกือบ 100,000 บาทเลยทีเดียว

ใช้เท่าไหร่ก็เก็บออมเพิ่มขึ้นเท่านั้น เมื่อคุณอยากซื้อของใช้แบรนด์เนมหรือของที่มีมูลค่าสูง จะต้องตั้งกติกากับตัวเองว่า ถ้าคุณซื้อสิ่งของเหล่านั้นไป คุณจะต้องมีการเก็บเงินเดือนหรือเงินที่ได้จากงานฟรีแลนซ์อย่างน้อยเท่ากับมูลค่าของที่คุณเสียเงินซื้อไป เพื่อให้คุณควบคุมตัวเองไม่ให้ซื้อของใช้ตามแฟชั่นมากเกินไป และยังเป็นการทำให้คุณมีวินัยในตัวเองไม่ผัดวันประกันพรุ่งกับการเก็บออมด้วย

การเพิ่มเงินออมในช่วงวัยทำงานสามารถทำได้หลายวิธี ขอเพียงคุณมีความตั้งใจและเห็นประโยชน์ของการมีเงินเก็บในอนาคต เพื่อนำไปลงทุนธุรกิจหรือเป็นหลักประกันความมั่นคง ก็จะประสบผลสำเร็จแน่นอน