เกี่ยวกับผู้เขียน

Logo

ในบล็อกแห่งนี้ผู้เขียนมีขอใช้นามปากกาว่า “บล็อกนายยิ้ม” ซึ่งจากประสบการณ์ที่เคยผิดพลาดทางการเงินมาอยู่บ่อยครั้ง ทำให้เข้าใจดีว่าเวลาเรามองข้ามเรื่องของการบริหารจัดการเงิน สุดท้ายคนที่เดือดร้อนก็เป็นตัวของเรา เพื่อนพ้อง ญาติพี่น้อง บ่อยครั้งที่เขาเหล่านั้นไม่สามารถเอื้อมมือมาช่วยเราได้ตลอดเวลา เราต้องพึ่งตัวเองให้ได้เสียก่อนจะไปพึ่งคนอื่น ตราบที่ในชีวิตประจำวันของเราต้องใช้เงินในการจับจ่ายใช้สอย สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามก็คือเรื่องการจัดการเงินของเรา

“มาเรียนรู้พร้อมฝึกวินัยเรื่องการเงินไปพร้อมกับบล็อกนายยิ้มกันดีกว่า”