เป้าหมายในการออมเงินที่สำคัญมีอะไรบ้าง

เป้าหมายในการออมเงินที่สำคัญมีอะไรบ้าง

การจะเก็บเงินออมให้ได้มากขึ้น จำเป็นต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้มีไฟในการทำงานและวางแผนการใช้จ่าย แบ่งสัดส่วนการเก็บหรือลงทุนอย่างมีเหตุผล เป้าหมายในการเก็บออมที่สำคัญมีหลายรูปแบบ ดังนี้

1.การสร้างธุรกิจของตัวเอง
มีธุรกิจของตัวเองนอกจากจะเป็นความภาคภูมิใจแล้ว ยังช่วยให้เกิดการพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ใหญ่ยิ่งขึ้น เพราะต้องมีการคิดวางแผน จัดสรรระบบงานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อยู่ทุกวัน แต่จะไม่สามารถทำกิจการได้หากไม่มีเงินทุน ซึ่งเราควรใช้เงินทุนจากการเก็บออม ไม่ควรจะมาจากการกู้หนี้ยืมสิน หากมีเป้าหมายที่ชัดเจนที่ต้องการสร้างธุรกิจของตัวเองก็จะทำให้เริ่มวางแผนการเก็บเงินได้ดีขึ้น ทั้งนี้ก็ควรพิจารณาด้วยว่าตัวเองนั้นเหมาะสมกับการทำธุรกิจแบบใดโดยเลือกจากความสามารถพิเศษที่ตัวเองมี เช่น มีความสามารถในการทำอาหาร ก็สามารถเปิดหน้าร้านออนไลน์ทาง Facebook ชอบเล่นเกม ก็สามารถเปิดช่อง YouTube สอนเทคนิคการเล่นเกมรับค่าโฆษณาได้

2.เก็บออมเพื่อสร้างครอบครัว
เราควรสร้างความมั่นคงทางการเงินก่อนที่จะสร้างครอบครัว ควรมีรายได้สม่ำเสมอและมีเงินเก็บออมสำรองสำหรับอนาคตของบุตร ยังไม่รวมค่าสินสอดและค่าจัดงานแต่งงานอีกด้วย การจัดสรรเงินรายได้ในแต่ละเดือนเก็บไว้ใน บัญชีออมทรัพย์หรือซื้อเป็นทองสะสมที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในระยะยาว จะช่วยให้เก็บเงินได้มากขึ้น

3.ออมไว้ใช้เมื่อเกษียณ
ปัญหาอย่างหนึ่งของสังคมไทย คือ เมื่อพ้นเมื่ออายุเกิน 60 ปีแล้ว ไม่มีเงินรายได้ไม่พอใช้จ่าย ทำให้เป็นภาระของลูกหลาน ทั้งยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพที่ตามมาทำให้หมดไปกับค่ารักษาพยาบาลไม่น้อย เราจึงควรเริ่มเก็บหรือลงทุนแบบเสี่ยงต่ำ ตั้งแต่อายุน้อยและทำให้เป็นมีวินัย เช่น การซื้อ LTF RMF หรือลงทุนผสมประกัน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่ออกมาให้เลือกอย่างมากมาย จะเป็นตัวช่วยให้มีเงินสะสมสำหรับวัย 55-60 ปี ขึ้นไป

4.ออมเพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อน
การทำงานประจำต่อเนื่องสัปดาห์ละ 5-6 วัน ย่อมทำให้เกิดภาวะเครียดซึมเศร้าหรือหมดไฟได้ในไม่ช้า การเก็บออมโดยมีเป้าหมายว่าจะนำเงินนี้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศปีละ 1 ครั้ง หรือไปพักผ่อนตามสถานที่พักตากอากาศทั่วไทยในจังหวัดต่าง ๆ เป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพจิตและยังทำให้เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับตัวเองอีกด้วย

การเก็บออมที่ดี จำเป็นต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งแต่ละคนมีอุปนิสัยและไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนกัน จึงต้องหาแนวทางของตัวเอง ที่สำคัญ คือ การเก็บออมอย่างมีวินัยและสม่ำเสมอ จึงจะทำให้เห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม