ไอเดีย ฝึกออมเงินสำหรับลูกน้อย

  ไอเดีย ฝึกออมเงินสำหรับลูกน้อย

  การบริหารการเงินส่วนบุคคลเป็นความรู้พื้นฐานที่ครอบครัวยุคใหม่ควรให้ความสำคัญและให้ความรู้เพื่อฝึกทักษะดูแลการเงินตัวเองให้กับลูกน้อย เนื่องจากความรู้ทางการเงินเป็นความรู้ใกล้ตัวที่เจ้าตัวเล็กจะต้องเผชิญกับตัวเองในวันข้างหน้า ดังนั้นหากคุณพ่อคุณแม่เริ่มฝึกฝนตั้งแต่เล็ก ๆ จะช่วยให้ลูกน้อยสามารถดูแลการเงินของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  ก่อนที่จะฝึกสอนให้เจ้าตัวเล็กรู้จักเก็บออม คุณพ่อคุณแม่ควรบอกเหตุผลและคุณค่าของเงินให้ลูกน้อยได้ทราบ โดยในช่วงที่เด็กยังเล็ก คุณพ่อคุณแม่สามารถใช้วิธีบอกกล่าวเป็นคำพูด หรือเล่าเป็นนิทานหรืออ่านหนังสือสอนการเงินสำหรับเด็กที่มีภาพสีประกอบเพื่อให้เด็กเข้าใจง่ายขึ้น นอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถสอนเก็บออมเงินควบคู่กับการให้ความรู้ทางการเงินไปพร้อม ๆ กันได้เลย โดยไอเดียในการฝึกออมเงินสำหรับลูกน้อย มีดังนี้

  สอนเก็บเหรียญบาท
  วิธีเก็บออมเงินวิธีนี้เป็นวิธีเริ่มต้นที่สามารถฝึกกับเด็กเล็กได้ดี โดยคุณพ่อคุณแม่เลือกกระปุกออมสินน่ารัก ๆ เอาไว้ให้ลูกและตัวเองคนละ 1 กระปุก เมื่อถึงเวลาเลิกงาน – เลิกเรียน ให้คุณพ่อคุณแม่นำเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายประจำวันหยอดใส่กระปุกเป็นตัวอย่างให้เด็ก ๆ ทำตาม เมื่อครบเดือนคุณพ่อคุณแม่สามารถชวนลูกน้อยทำกิจกรรมนับเงินสะสม โดยกำหนดของรางวัลเล็ก ๆ เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้กับเด็ก ๆ เมื่อมีเงินสะสมครบตามจำนวนที่ตั้งเอาไว้ เช่น หากเก็บเงินได้ 20 – 50 บาท จะได้กินไอศรีม, เก็บเงินได้ 51 – 100 บาทจะได้ของเล่นใหม่ เป็นต้น

  สอนเก็บเงินตามราคาของเล่นที่อยากได้
  ในช่วงวัยเด็กเราต่างมีของเล่นที่อยากได้ ดังนั้นเมื่อลูกน้อยร้องขอของเล่นที่อยากได้ คุณพ่อคุณแม่สามารถสอนให้เด็ก ๆ หัดเก็บค่าขนมจนกว่าจะได้ครบตามราคาของเล่น โดยในช่วงแรกคุณพ่อคุณแม่ออกเงินช่วยเหลือบ้างเล็กน้อยเพื่อให้เด็ก ๆ รู้ว่าการเก็บออมเงินได้ประโยชน์จริง ๆ เช่น ของเล่นราคา 200 บาท คุณพ่อคุณแม่ช่วยเก็บ 50 บาท และให้ลูกน้อยเก็บเงินค่าขนมเองจนกว่าจะครบตามจำนวนที่เหลือ เป็นต้น ซึ่งวิธีนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้เด็ก ๆ รู้จักการเก็บออมเพื่อของที่อยากได้เท่านั้น แต่ยังเป็นการฝึกความอดทนและเพิ่มทักษะบริหารเงินของตนเองด้วย

  ให้เงินค่าตอบแทนเมื่อช่วยทำงานบ้าน
  วิธีนี้เหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 5 ขวบขึ้นไป เป็นวิธีที่ช่วยให้เด็ก ๆ รู้จักคุณค่าของเงินและสามารถใช้ควบคู่กับ 2 วิธีข้างต้นเป็นอย่างดี โดยคุณพ่อคุณแม่สามารถกำหนดค่าตอบแทน เช่น ช่วยเก็บจานที่กินเรียบร้อยแล้วจะได้เงินค่าตอบแทน 3 บาท, ช่วยพับผ้าจะได้ 5 บาท หรือช่วยรดน้ำต้นไม้จะได้ 7 บาท เป็นต้น

  การฝึกออมเงินให้กับเด็กตั้งแต่ยังเล็กจะทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ถึงความขยัน ความอดทนและคุณค่าของเงินได้เป็นอย่างดี ดังนั้นเพื่ออนาคตที่สดใสของลูกน้อย คุณพ่อคุณแม่ควรหมั่นให้ความรู้แก่ลูกเรื่องการใช้เงินและเก็บออมเงินตั้งแต่เล็ก เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถดูแลการเงินของตัวเองได้อย่างดีในอนาคต