หยุด! วงจรความยากจน ด้วยการออมเงินวันนี้

หยุด! วงจรความยากจน ด้วยการออมเงิน

ในยุคสมัยปัจจุบัน ต้องยอมรับว่าการเก็บออมเงินและการบริหารเงินให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ยังมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราทุกคนต้องพยายามสร้างวินัยในการจับจ่ายและเสริมด้วยการวางแผนการเงินอย่างเคร่งครัด เพื่อหยุดวงจรความยากจน หรืออาการชักหน้าไม่ถึงหลังให้ได้โดยเร็ว

สัดส่วนในการออมเงินที่เหมาะสม

กูรูด้านการเงินแนะนำให้ทุกคนออมเงินในสัดส่วนหนึ่งในสี่ของรายได้ประจำ รวมถึงรายได้ขาจรหรืองานประเภทฟรีแลนซ์ในแต่ละเดือน และหากมีแผนต้องการใช้เงินเป็นก้อนโตในอนาคต เช่น ถอยรถ ซื้อคอนโด ฯลฯ ก็ควรต้องออมให้มากกว่าเดิม โดยอาจแยกบัญชีเพื่อให้เห็นภาพเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเงินออมที่สะสมได้เข้าใกล้จุดมุ่งหมายมากน้อยเพียงใด

เป้าหมายการออมต้องชัดเจน

ชีวิตของคนเรามีความไม่แน่นอนอยู่เสมอ จึงห้ามประมาทกับทุกช่วงเวลา การออมเพื่อหยุดปัญหาทางการเงินให้ได้อย่างอยู่หมัด ก็เช่นเดียวกัน จำเป็นต้องคำนึงถึงเป้าหมาย และยึดไว้เป็นธงชัยที่ต้องก้าวไปให้ถึงให้ได้ โดยแบ่งวัตถุประสงค์ของการออมเงินออกเป็น 4 ประเภท คือ

1. การออมเงิน เผื่อฉุกเฉินระยะสั้น

เช่น เผื่อไว้สำหรับการว่างงานหรือการตกงาน ควรมีเงินออมส่วนนี้เพียงพอถึง 6 เดือน ทั้งนี้ ยังไม่รวมถึงกรณีเจ็บป่วย หรือเหตุต้องใช้เงินเร่งด่วน

2. การออมเงิน เพื่อชาร์จพลังให้ตัวเอง

ทุกคนย่อมมีความปรารถนาที่จะได้ทำอะไรตามต้องการ เพื่อจุดประกายความฝันหรือเป็นการเติมพลังให้แก่ตัวเอง เช่น การได้ไปทเริ่มปท่องเที่ยวต่างประเทศ การช้อปปิ้งของใช้แบรนด์เนม การออกค่ายเพื่อช่วยเหลือสังคม ฯลฯ ควรมีการออมเงินเพื่อส่วนนี้เป็นแผนระยะสั้น 1 ถึง 5 ปี จึงจะไม่เครียด และมีความเป็นไปได้สูง

3. การออมเงิน เพื่อเกษียณ

สมัยนี้มีค่านิยมอยากเกษียณตั้งแต่อายุน้อย หลายคนเริ่มวางแผนการออมเงินก้อนนี้ล่วงหน้าก่อนทำงานเสียอีก ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก อย่าลืมว่ายิ่งออมไวก็มั่นคงและอุ่นใจมากกว่า ด้วย

4. การออมเงิน สำหรับต่อยอดลงทุน

การมีรายได้ทางเดียวดูจะไม่เพียงพอ ต่อวิถีชีวิตของยุค 2018 และยังไม่นับค่าครองชีพที่นับวันจะสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ การออมเงินเพื่อต่อยอดการลงทุน แม้จะเป็นการสะสมจากหลักร้อย หลักพันหลายปีต่อเนื่อง ก็สามารถให้ดอกทบต้นเป็นหลักแสนหลักล้านได้ เช่นกัน

จะเห็นได้ว่า การหยุดวงจรความยากจนหรือลดปัญหาทางการเงิน ประเภทชักหน้าไม่ ถึงหลัง สามารถเริ่มได้ด้วยการจัดระบบระเบียบชีวิตด้านการออมเงินเสียใหม่ อย่าปล่อยให้ดินพอกหางหมู ลุกลามจนยากเกินแก้ไข หากเริ่มเสียแต่วันนี้เชื่อว่าสถานการณ์การเงินของคุณจะค่อย ๆ ดีขึ้นอย่างแน่นอน

หยุด วงจรความยากจน ด้วยการออมเงินวันนี้

ออมเงินอย่างไรให้รวยเร็ว

ออมเงินอย่างไรให้รวย

หลังจากทำงานไปได้สักระยะ คนส่วนใหญ่จะเริ่มมีการออม เพื่อหวังที่จะสร้างฐานะและรวยได้ในอนาคต แต่การจะรวยได้อย่างรวดเร็วนั้นจะต้องมีเทคนิคที่ถูกต้อง ซึ่งกูรูด้านการเงินได้แนะนำเอาไว้หลายวิธีที่ทุกท่านสามารถนำมาปรับใช้ได้ ดังที่เราได้รวบรวมมาฝากกันที่นี่

ออมเงินอย่างไรให้รวยเร็ว

แบ่งสัดส่วนเงินออม

เงินแต่ละเดือน จะต้องแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ คือ

1. สำหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เงินส่วนนี้จะต้องมีไว้เพื่อสำรองอยู่ 6 เดือนเสมอ เผื่อจำเป็นกรณีมีการเปลี่ยนงาน

2. ใช้ยามฉุกเฉิน เช่น เมื่อมีญาติพี่น้องป่วย รถเสีย บ้านต้องซ่อมแซม จะนำเงินส่วนนี้มาใช้และไม่ไปรบกวนเงินในส่วนแรก

3. ออมเงินเพื่อการลงทุน ซึ่งการลงทุนในปัจจุบันมีหลายแบบที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงทั้งระยะสั้นและยาว ควรศึกษาข้อมูลจากสถาบันการเงินการลงทุน เช่น ตลาดหลักทรัพย์ หรือจากธนาคารต่าง ๆ ที่มีข้อมูลกองทุนน่าสนใจมากมายประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์

ตั้งเป้าหมายทางการเงิน

สิ่งนี้มีความสำคัญมาก คนจำนวนไม่น้อยไม่ออมเงิน เนื่องจากไม่มีเป้าหมายว่าจะนำเงินไปทำอะไร ซึ่งกูรูด้านการเงินแนะนำว่าให้มีเป้าหมายกับสิ่งที่ชอบ เช่น คนที่ชอบเที่ยวต่างประเทศ ก็จะเก็บเงินสะสมเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย (ตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าอาหารและอื่น ๆ) สำหรับเที่ยว 5-7 วัน หรือผู้ที่อยากมีบ้านหรือรถยนต์เป็นของตัวเอง ก็จะตั้งเป้าหมายในการหาเงินไปดาวน์บ้าน ดาวน์รถ

การมีเป้าหมายจะทำให้มีความพยายามเก็บเงินให้ได้มากขึ้น ลดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่จำเป็นได้เป็นอย่างดี ซึ่งเงินส่วนนี้ควรจะแยกต่างหากออกมาจากสามส่วนแรกที่กล่าวไว้ตอนต้น (โดยแยกออกมาประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ของรายได้) สะสมไว้ในอีกบัญชีหนึ่ง ก็จะทำให้การออมเงินของคุณมีสัดส่วนที่ชัดเจนดีขึ้น

ลดหนี้สินโดยเฉพาะส่วนที่เป็นดอกเบี้ย

หากมีเงินกู้ต่าง ๆ ต้องพยายามจัดการให้หมดโดยไว ตัวอย่างเช่น การกู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือซื้อรถ ซื้อบ้านไว้ ควรต้องจัดสรรครึ่งหนึ่งของรายได้ ไปชำระคืนเงินต้นที่กู้มา อันจะทำให้ลดดอกเบี้ยเงินกู้ได้อย่างมาก

นอกจากนี้ หนี้บัตรเครดิตที่ใช้เพื่อการซื้อสิ่งของในชีวิตประจำวัน ก็ควรจะต้องทยอยจ่ายโดยไว เพื่อให้ดอกเบี้ยลดลงให้เร็วที่สุด หากเป็นไปได้ ควรออมเงินเตรียมไว้สำหรับชำระค่าบัตรเครดิตไว้ล่วงหน้า เมื่อถึงกำหนดจะได้นำมาจ่ายได้ทันที โดยไม่ต้องเกิดดอกเบี้ย

จะเห็นได้ว่า การออมเงินที่ดีจะต้องประกอบไปด้วย การจัดสรรเงินรายได้ให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ คู่กับการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไป โดยเฉพาะดอกเบี้ยที่มาจากการกู้หนี้ยืมสิน ทั้งยังต้องมีเป้าหมายในการเก็บเงินที่ชัดเจน หากทำได้สม่ำเสมอตามที่กล่าวมาเชื่อว่าความร่ำรวยจะเกิดขึ้นกับคุณได้ในไม่ช้าอย่างแน่นอน

ออมเงินอย่างไร รวยเร็ว

ออมเงินอย่างไร ให้รวยก่อนอายุ 30

ออมเงินอย่างไร ให้รวยก่อนอายุ 30

คนรุ่นใหม่อยู่ในช่วงยุคสมัยของการใช้เทคโนโลยีในการสร้างรายได้ที่ง่ายขึ้นกว่าคนยุคเก่า ทั้งยังมีความหลากหลายในกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสินค้าที่ตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตาม การมีรายได้ที่สูงต้องมาคู่กับเทคนิคการออมเงินที่ต้องรู้เคล็ดลับ จึงจะทำให้สามารถเป็นเศรษฐีร่ำรวยได้ก่อนอายุ 30 ปี ซึ่งจะมีวิธีการออมอย่างไรบ้างมาดูกัน

การแยกออมเงินก่อนใช้

อย่างน้อยหนึ่งในสามของรายได้ที่หาได้จากการขายสินค้าออนไลน์ หรือการรับจ๊อบใด ๆ ควรแยกเข้าธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่ให้ผลตอบแทนในระยะยาวที่น่าพอใจในความเสี่ยงที่ต่ำ เช่น การซื้อกองทุน RMF (มีข้อแม้ที่จะถอนได้ต่อเมื่ออายุ 55 ปีโดยที่ต้องฝากแล้ว นาน 5 ปีขึ้นไป) การซื้อกองทุน LTF แบบ DCA (เฉลี่ยเงินรายได้ซื้อเป็นรายเดือน ครบ 7 ปีจึงถอนได้) หรือจะเลือกฝากธนาคารแบบฝากประจำก็ได้เช่นกัน

ออมเงินอย่างไร ให้รวย

การแยกบัญชีสำรอง สำหรับช่วง 6 เดือน

การมีเงินสำรองเพื่อเหตุฉุกเฉินจะเป็นประโยชน์สำหรับอนาคตที่ไม่มีใครรู้ได้ว่าจะต้องมีการเปลี่ยนงาน หรือว่างงานหรือไม่ การออมเงินในรูปแบบหุ้นกู้ หรือซื้อเป็นพันธบัตรรัฐบาลจะช่วยให้มีวินัยและเพิ่มเงินเก็บต่างหากไว้อีกก้อนหนึ่งได้ โดยยังให้ดอกเบี้ยแก่เจ้าของบัญชีด้วย

หรือจะซื้อในรูปแบบสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในการแลกเปลี่ยนที่เป็นสากลอย่างการซื้อทอง หรือเงินตราต่างประเทศก็ได้ แต่กรณีนี้ต้องมีความรู้ด้านอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน การศึกษาสถานการณ์โลกด้านราคาน้ำมัน นโยบายทางการฑูต ภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ จะ ทำให้การออมเงินก้อนนี้มีประสิทธิภาพและเพิ่มฐานเงินออมได้ดียิ่งขึ้น

ออมเงินด้วยการลดรายจ่าย

หนึ่งในหลักการพื้นฐานของการออมเงินให้มากขึ้นได้ไว คือ การลดต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน อาจลดการขับรถยนต์ส่วนตัวที่ต้องเสียค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าที่จอดรถ แล้วไปเลือกนั่งรถโดยสารประจำทาง เช่น รถ BTS รถใต้ดิน MRT แทนบ้าง นอกจากนี้ ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารด้วย การลองทำอาหารแบบง่าย ๆ เตรียมอาหารคลีนนึ่งอกไก่ คู่กับผักผลไม้สด ไปรับประทานเอง แทนการต้องจ่ายค่าอาหารวันละหลายร้อยได้ (ได้ประโยชน์ทั้งด้านสุขภาพ ลดน้ำหนักและมีเงินเหลือต่อเดือนมากขึ้นด้วย)

การออมเงินเป็นสิ่งที่ดี หากเริ่มทำให้เป็นนิสัยตั้งแต่อายุน้อยจะมีสิทธิ์รวยได้ก่อนอายุ 30 อย่างแน่นอน ในช่วงยุคสมัยที่มีการหารายได้ง่ายขึ้นทั้งช่องทาง offline และ online อย่าลืมว่าการมีวินัยในการออมและการใช้จ่ายเงินอย่างรู้คุณค่า ต้องมีความสม่ำเสมอจึงจะทำให้บรรลุเป้าหมายในการออมเป็นเศรษฐีรวยได้ในเร็ววัน

ออมเงิน ให้รวยก่อนอายุ 30

ของดีต้องบอกต่อ วิธีการออมเงินยาว ๆ กับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

ของดีต้องบอกต่อ วิธีการออมเงินยาว ๆ กับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

การออมเงินเป็นหนึ่งในคุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่จะช่วยเป็นการสร้างวินัยทางการเงิน และเป็นหลักค้ำประกันว่าอย่างน้อยในอนาคต ยังทำให้ผู้ออมมีเงินสำรองส่วนหนึ่ง ไว้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้

ซึ่งการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่รัฐบาลได้ออกแบบมาเพื่อคนไทยทุกคน โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 (ราวสามปีมาแล้ว)

คุณสมบัติผู้ที่ต้องการออมเงินกับ กอช.

คุณสมบัติผู้ที่ต้องการออมเงินกับ กอช.

ในการออมเงิน กอช. ผู้สนใจสมัคร ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. มีบัตรประชาชนที่แสดงถึงการถือสัญชาติไทย และมีอายุอยู่ในระหว่าง 15 – 60 ปี

2. ต้องไม่มีสิทธิ์ประกันสังคมอยู่ ยกเว้นมาตรา 40 (1) เท่านั้นที่สมัครได้

3. ไม่เป็นข้าราชการ สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) หรือ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. ไม่มีงานทำแน่นอน หรือหากมีต้องเป็นอาชีพอิสระ เช่น ค้าขาย ฟรีแลนซ์ ขับรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง นักเรียน ฯลฯ

หากผู้ใดมีคุณสมบัติคำถามตามที่กล่าวมา ก็สามารถสมัครออมกับ กอช. ได้เลย

ออมเงินกับ กอช. จะได้ประโยชน์อะไรบ้าง

ออมเงินกับ กอช. จะได้ประโยชน์อะไรบ้าง

การออมเงินกับ กอช. จะ ทำให้ผู้ออมได้รับประโยชน์สูงสุดคูณสาม ดังต่อไปนี้

1. ได้เงินสมทบจากส่วนกลางหรือรัฐบาล โดยแยกเป็นสามช่วงอายุของผู้ออม คือ อายุ 15 – 30 , 30 – 50 และ 50 – 60 ปี จะได้รับเงินสมทบ 50%, 80% และ 100% ของเงินที่ส่งออมตามลำดับ แต่ทั้งนี้ ก็มีข้อจำกัดเพดานการสมทบในแต่ละปีจากรัฐ ไม่เกิน 600, 960 และ 1200 บาท (ตามลำดับ) ด้วย

2. ผู้ออมจะได้รับดอกเบี้ยเช่นเดียวกับการฝากเงินในธนาคาร แต่รัฐบาลรับประกันว่าจะได้ดอกเบี้ยไม่น้อยกว่าการฝากประจำแบบรายปี

3. ผู้ฝากจะได้เงินบำนาญจาก กอช. เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือนจนกว่าจะเสียชีวิต

อยากออมเงินกับ กอช. ต้องทำอย่างไรบ้าง

การฝากเงินออมเข้ากับ กอช. มีจำนวนเงินที่รัฐบาลกำหนดขั้นต่ำที่ 50 บาทต่อเดือน โดยจะฝากจำนวนเงินเท่าใดก็ได้ในแต่ละครั้ง แต่มีข้อแม้ว่าเมื่อรวมกันในช่วงเดือนมกราคม ถึงธันวาคมของปีนั้น ๆ ต้องไม่เกินกว่า 13,200 บาท

และการส่งเงินออม ไม่มีการตัดสิทธิ์ หรือเรียกค่าปรับหากบางเดือนขาดส่ง เพราะเจตนารมณ์ของรัฐบาล คือ เสริมสร้างวินัยการออมของประชาชนคนไทยในระยะยาว จนถึงการสิ้นสุดการออมในระบบ กอช. เมื่อผู้ออมมีอายุครบ 60 ปี

เมื่อได้รู้จักวิธีการออมเงินกับ กอช. แล้ว ก็อย่าลืมจัดสรรเงินจำนวนหนึ่งสำหรับการออมเพื่อให้ได้ประโยชน์แบบคูณสามจะกอช.ในวัยเกษียณกัน และหากมีข้อสงสัยต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย ธ.ออมสิน , ธ.ธกส. และธอส.ตลอดเวลาทำการ

10 วิธีออมเงินให้อยู่หมัด รวยแน่นอน

10 วิธีออมเงินให้อยู่หมัด รวยแน่นอน

10 วิธีออมเงินให้อยู่หมัด รวยแน่นอน

หลายคนที่อยากวางแผนการเงินตั้งแต่เนิ่น ๆ เมื่อเริ่มเรียนจบ หรือแม้แต่ทำงานสักพักแล้วยังไม่ค่อยมีเงินเก็บดั่งใจ มาดูกันว่า กูรูการเงิน

แนะนำ 10 วิธีออมเงินอย่างไรบ้างจึงจะอยู่หมัด

1 แยกเก็บออกมาก่อน

เงินเดือนออกแล้ว อย่าเพิ่งถอนใช้หมด ใช้วิธีแยกออกมา 1 ใน 3 สามส่วน เพื่อการออม เป็นเงินสำรอง ทำให้อุ่นใจยามฉุกเฉิน

2. ไม่พกเงินสด

การเห็นเงินเยอะ ๆ มันทำให้เผลอช็อปปิ้งตามความรู้สึก มากกว่าซื้อด้วยความจำเป็นจริง ๆ โดยเฉพาะช่วงที่เงินเดือนออกใหม่ ๆ เห็นอะไร ก็สวยงาม น่าซื้อ น่าชิมไปหมด อย่างนี้เสี่ยงต่อการชักหน้าไม่ถึงหลังง่าย ๆ

3. บัตรเครดิตจำเป็นไหม

หากไม่มีค่าใช้จ่ายประจำที่รูดบัตรได้ ก็ยังไม่ควรเปิดบัครเครดิต โดยเฉพาะคนที่กลัวอดใจไม่ไหวกับการใช้เงิน shopping สินค้าตามแฟชั่น เพราะการรูดบัตรจะทำให้ไม่เห็นจำนวนเงินที่จ่ายแต่ละครั้ง ทำให้ใช้เพลินแล้วเป็นหนี้เอาง่าย ๆ

4. เก็บแบงค์ใหม่ ๆ

ธนบัตรใบใหม่ ๆ มีเสน่ห์ จนทำให้คุณไม่อยากใช้ สู้เก็บไว้เป็นที่ระลึก จะแบงค์ 20 50 100 500 หรือ 1000 ก็สะสมไปเรื่อย ๆ ดีกว่า

5. เปิดบัญชีธนาคารฝากประจำ

เป็นการบังคับตัวเองให้ออมเงินเข้าธนาคารสม่ำเสมอ ควรเลือกธนาคารใกล้บ้านหรือสาขาที่สะดวกเดินทางผ่านประจำ เพื่อให้ประหยัดเวลาและทำให้รู้สึกว่าการออมเงินเป็นเรื่องง่ายขึ้น

แนะนำ 10 วิธีออมเงินอย่างไรบ้างจึงจะอยู่หมัด

6. ศึกษาผลิตภัณฑ์การเงิน

หากไม่แน่ใจว่าควรออมเงินวิธีไหนกับสถาบันการเงิน สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่เคาว์เตอร์ธนาคารได้ตลอดเวลาทำการ เพื่อให้คุณสบายใจว่าเลือกแหล่งออมเงินที่ดีที่สุด

7. หมูออมสิน

เป็นเทคนิคน้ำซึมบ่อทราย เติมทีละน้อยก็ค่อย ๆ เต็มได้ อย่ามัวรอให้เป็นเงินก้อนใหญ่ค่อยเก็บเด็ดขาด ต้องผสมเล็กน้อยไป จะมีเปอร์เซ็นต์เป็น “เศรษฐีออม” ได้ง่ายกว่า

8. กินอยู่ง่าย

การกินใช้ตามแฟชั่นมันดีต่อใจ แต่ก็ควรดูกำลังทรัพย์ว่า เหมาะสมกับสภานภาพหรือความจำเป็นไหม เพื่อจะได้ไม่มาเสียดายในภายหลัง

9. ฝากไว้กับภรรยา

สำหรับผู้ชายที่แต่งงานแล้ว วิธีนี้เป็นวิธีที่เวิร์คสุด ๆ เพราะผู้หญิงส่วนใหญ่เมื่อมีครอบครัว วางแผนจะมีบุตร จะระวังการใช้เงินและเก็บออมมากขึ้น

10. รอจังหวะโปรฯ

การรอซื้อตอนมีโปรโมชั่น 2 แถม 1 หรือลด 20 เปอร์เซ็นต์ จะทำให้เฉลี่ยราคาประหยัดกว่าซื้อทีละ 1 ชิ้น ทำให้คุณออมเงินได้อีกมากทีเดียว

เป็นอย่างไรบ้างกับ 10 เทคนิคออมเงินที่กล่าวมา เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ทำให้เงินออมของทุกคนเพิ่มพูนขึ้นเร็วกว่าที่เคยอย่างแน่นอน

เรียนรู้ ปรับตัว พร้อมเทคโนโลยีความประหยัด

เทรนความประหยัด ไปตามเทคโนโลยี

การรู้จักใช้เงินอย่างรู้คุณค่าหรือความประหยัด เป็นสิ่งที่ไม่มีคำว่าล้าสมัย เพราะเป็นอุปนิสัยที่สามารถทำเป็นประจำและฝึกฝนได้ในทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เรียกได้ว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายและให้ความสะดวกสบายอย่างมาก

1. การทำธุรกรรมการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (promptpay) และแอพพลิเคชั่น (application)

การใช้ระบบพร้อมเพย์ (promptpay) และ application ในโทรศัพท์มือถือ สำหรับทำการโอนเงินหรือชำระค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ เป็นวิธีสำคัญที่ลดค่าธรรมเนียมและต้นทุนในการผลิตเหรียและธนบัตรของประเทศ ตอบโจทย์ความประหยัดในยุคสมัยปัจจุบัน ที่กำลังก้าวเข้าสู่ “สังคมไร้เงินสด” (cashless society) ได้อย่างชัดเจน

ใช้ถุงผ้า เพื่อลดการใช้พลาสติกโดยสิ้นเปลือง

2. การใช้ถุงผ้าหรือ REUSE ภาชนะใส่ของ

ในอดีตเราคุ้นชินกับคำว่า RECYCLE ที่มักนึกถึงการนำกระดาษขาวที่ใช้แล้วไปผ่านการย่อยแล้วผลิตเป็นกระดาษเกรดรองเพื่อวัตถุประสงค์ใช้งานทั่วไป หรือการนำพลาสติกเกรดดีที่ใช้แล้วไปผ่านกระบวนการหลอมใหม่กลายเป็นชิ้นส่วนของเครื่องใช้หรือภาชนะต่าง ๆ และในปัจจุบันยังเกิดวัฒนธรรมใหม่ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม คือการ REUSE ของใช้หรือการใช้ภาชนะที่มีอยู่ซ้ำ ๆ เพื่อลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและลดขยะที่จะเกิดใหม่ ซึ่งแพร่หลายไปในทุกองค์กรทั่วโลก ทั้งร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร และแม้กระทั่งโรงพยาบาล (ใช้ถุงผ้ารับยาจากเภสัชกร ลดการใช้ถุงหิ้วพลาสติก) ซึ่งจูงใจด้วยกลยุทธ์เก็บ “แต้มคะแนน” ในการเข้าร่วมแคมเปญต่าง ๆ มากขึ้น

3. เทรนด์ของ Home office และ Working space

การเปลี่ยนบ้านเป็นออฟฟิศหรือการเช่าพื้นที่ขนาดเล็กเพื่อทำงานร่วมกัน เป็นความประหยัดขององค์กรธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่เห็นผลชัดเจน เพราะลดค่าใช้จ่าย fixed cost ในส่วนที่เกินจำเป็นได้อย่างมาก ได้แก่ การเช่าทั้งอาคารหลายชั้น , การปลูกสร้างตึกใหม่ , การเสียค่าน้ำมันเดินทาง , การเสียค่าเช่าที่จอดรถ เป็นต้น

4. Internet of Things (IoTs) เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์

IoTs เป็นการใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตในการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ เช่น การเปิดปิดเครื่องปรับอากาศจากการรีโมตนอกตัวบ้าน การส่งข้อมูลเข้าสมาร์ทโฟนเมื่อตู้เย็นตรวจจับได้ว่ามีอาหารใกล้หมดอายุ ก่อนการ shopping ครั้งต่อไป เป็นต้น เรียกว่าหากได้เปิดใจและเรียนรู้การใช้งานไว้ จะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายประจำบ้านได้เป็นอย่างดี

การลดรายจ่ายในชีวิตประจำวันด้วยวิธีการที่เหมาะสม ตรงข้ามอย่างยิ่งกับความตระหนี่ที่ทำให้ชีวิตแห้งแล้งและไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ การเข้าใจความหมายของความประหยัดจึงมีความลึกซึ้งและจำเป็นต้องเริ่มจากทัศนคติ และนำเข้าสู่วิสัยทัศน์ในระดับองค์กรและสถาบันต่าง ๆ ที่จะแสดงความประหยัดบนหลักแห่งความสมเหตุสมผล เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานและทำให้เกิดความรักและศรัทธาในองค์กรยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี เมื่อคิดจะเริ่มต้นประหยัดแล้ว จงลด ละ เลิก การพนันบอล เล่นไพ่ อบายมุขทั้งหลาย แค่ลุ้นทีมที่ชื่นชอบและคอยเช็คผลบอลวันนี้จากผลการแข่งแต่ละวันเป็นพอ ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องเสียเงินเดิมพันถ้าไม่จำเป็น แถมยังอาจพาให้ตัวของเราติดนิสัยการใช้เงินผิดหลักคนประหยัดด้วย

Internet of Things

วิธีประหยัดและออมเงิน 5 ขั้นตอนง่ายๆ

วิธีทำให้สถานการณ์ทางการเงินดีขึ้น

วิธีการออมเงินสำหรับคนไม่เคยประหยัดมาก่อนอาจจะไม่ยากเท่าที่คุณคิด เพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆ 5 ขั้นตอนนี้ ช่วยคุณจัดระเบียบการใช้จ่ายเงินโดยจัดลำดับความสำคัญของค่าใช้จ่ายประจำกับหนี้สินที่คุณอาจมีอยู่ เช่น ผ่อนบ้าน , ผ่อนรถ , หนี้บัตรเครดิต รวมถึงการลดหย่อนภาษีเพื่อให้คุณกำหนดงบประมาณแต่ละเดือนได้อย่างเหมาะสมและออมเงินเพิ่มได้ด้วย แม้ว่าเงินเดือนจะไม่เพิ่มขึ้นหรือไม่มีรายได้มากขึ้นก็ตาม เพียงแต่ต้องตั้งใจมุ่งมั่นกลยุทธ์การออมเงินจะแสดงศักยภาพที่แท้จริงและช่วยให้สถานการณ์ทางการเงินของคุณกระเตื้องขึ้นในระยะยาว มาดูกันว่าต้องทำอย่างไรบ้าง

วิธีทำให้สถานการณ์ทางการเงินดีขึ้น

1. ใช้เงินตามงบประมาณที่กำหนด

คุณจะเก็บเงินออมไม่ได้หากขาดการวางแผนงบประมาณการใช้จ่ายที่เหมาะสม วางแผนแล้วต้องปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ เผื่อเงินออมไว้ใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน การจัดทำงบประมาณการเงินเป็นรากฐานที่สำคัญของแผนการเก็บออม คุณอาจไม่เคยทำบัญชีรายรับรายจ่ายมาก่อน เพราะคิดว่าตัวเองรู้ดีอยู่แล้วว่าแต่ละเดือนควักกระเป๋าจ่ายค่าอะไรไปบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายจ่ายก้อนใหญ่อย่างค่าเช่าบ้าน , ค่าผ่อนบ้านหรือค่าผ่อนงวดรถยนต์ แต่การได้เห็นตัวเลขในแบบเงินเข้าและเงินออกจะให้มุมมองที่เป็นประโยชน์ รู้ที่มาที่ไปว่าเงินของคุณไหลออกไปที่ไหนบ้าง และจะควบคุมการใช้จ่ายได้มากแค่ไหน ควบคุมการใช้เงินอย่างรอบคอบและประหยัดมากขึ้น

2. เรียนรู้ช่องลดการใช้จ่าย

เริ่มวางแผนงบประมาณ คุณจะรู้ว่าใช้จ่ายเกินกว่ารายได้ไปเท่าไร ขั้นตอนถัดไปเป็นเรื่องยาก คือตัดค่าใช้จ่ายในรายการที่ไม่จำเป็นออก ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนทั้งเรื่องใหญ่และเรื่องเล็ก ตัวอย่างเช่น ดื่มกาแฟชงเองตอนเช้าประหยัดว่าคุณซื้อกาแฟในร้านทุกวัน วันหยุดลองพักผ่อนอยู่กับบ้านประหยัดกว่าไปเที่ยวนอกบ้าน การลดค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องส่วนตัว เพราะแต่ละคนมีหลายปัจจัยแตกต่างกัน จึงไม่มีคำตอบตายตัว ต้องจัดลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายด้วยตัวเอง

3. จัดการกับหนี้ก่อน

คนเรามักจะมีหนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง ผ่อนบ้านผ่อนรถ บัตรเครดิต เป็นเรื่องปกติ ที่สำคัญคือการใช้หนี้อย่างชาญฉลาด บัตรเครดิตเป็นส่วนสำคัญในชีวิต แต่ต้องใช้ความระมัดระวัง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างหนี้ดีกับหนี้เสีย จะช่วยรักษาประวัติเครดิตที่ดีได้ ในเวลาเดียวกันควรหาวิธีทำให้หนี้สินลดลง อาจจะขอรีไฟแนนซ์เงินกู้เพื่อลดดอกเบี้ยและพยายามโปะเงินปลดหนี้ให้เร็วที่สุด

วิธีประหยัดและออมเงิน 5 ขั้นตอนง่ายๆ

4. วิธีการออมเงิน

ประหยัดอย่างเดียวไม่พอ การออมเงินเป็นเรื่องสำคัญเพื่อสร้างความมั่งคั่ง ต้องเริ่มต้นที่ไหนสักแห่ง แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายรัดตัวก็ยังต้องออมเงิน อาจจะใช้วิธีการตัดบัญชีโดยอัตโนมัติ เพื่อบังคับออมเงินเป็นประจำทุกเดือน เป็นการออมเพื่อให้มีเงินใช้จ่ายในวัยเกษียณ ไม่จำเป็นต้องโอนเงินจำนวนมาก เริ่มต้นด้วยจำนวนที่สามารถจ่ายได้ภายในกรอบงบประมาณของคุณ จะช่วยให้ประหยัดเงินได้ในระยะยาว

5.ลดหย่อนภาษีให้ได้มากที่สุด

ไม่มีใครชอบจ่ายภาษี แต่เป็นส่วนสำคัญของแผนทางการเงิน แม้ว่าจะช่วยประหยัดเงินได้ไม่มากนัก แต่คุณอาจต้องแปลกใจที่ทราบว่ามีผลต่อการเงินหลายด้าน มั่นใจได้ว่ามีเงินมากขึ้นในกระเป๋าอย่างแน่นอน

ตั้งเป้าหมายก่อน ออมเงินสบายกว่าที่คิด

ตั้งเป้าหมายก่อน ออมเงินสบายกว่าที่คิด

ประโยชน์ของการออมและการลงทุนอย่างรอบคอบทำให้มีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายในวัยเกษียณอย่างสบาย แต่ทั้งที่ทำงานหนัก กลับใช้จ่ายเงินสุรุ่ยสุร่าย ไม่ตั้งเป้าหมายว่าจะประหยัดเงินไว้ใช้ช่วยให้ชีวิตอยู่อย่างไม่ลำบากในช่วงบั้นปลายที่ไม่แรงทำงานอีกต่อไปแล้ว คนส่วนใหญ่กลับมองไม่เห็นความสำคัญของจุดนี้ ในประเทศไทยมีคนสูงวัยเพียงสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่มีเงินออมให้เพียงพอใช้จ่ายหลังวัยเกษียณ หากต้องการประหยัดเงิน ต้องเริ่มต้นการออมตั้งแต่วันนี้ คำนึงถึงสุขภาพการเงินในอนาคตแล้วทำสิ่งดีที่สุด ก่อนอื่นต้องตั้งเป้าหมายเพื่อให้การออมเงินเป็นเรื่องง่ายขึ้น

ออมเงินแบบอัตโนมัติ

ข้าราชการและพนักงานบริษัทถูกหักเงินจากบัญชีอัตโนมัติเพื่อเป็นเงินบำนาญวัยเกษียณ ส่วนใหญ่เป็นเพราะทางนายจ้างและกฎหมายบังคับให้ทำเช่นนั้น แต่ความจริงเราไม่จำเป็นต้องพึ่งพานายจ้างช่วยหักเงินออมผ่านบัญชีธนาคาร สามารถทำเองได้โดยการคำนวณเปอร์เซ็นต์เงินออมที่ต้องการจากรายได้ของคุณเอง เช่น การตั้งค่าแอปพลิเคชั่นหรือบัญชีธนาคารให้ตัดเงินเดือนของคุณไปเป็นเงินออมทุกเดือนเป็นวิธีง่ายๆ ในการบรรลุเป้าหมายการออมเงินและส่งผลต่อจำนวนเงินที่งอกเงยเท่ากันทุกเดือน อาจจะตั้งเป้าหมายว่าประหยัดเงินเพื่ออะไรช่วยให้มีแรงจูงใจเพิ่มขึ้น เช่น เก็บเงินสักก้อนไว้ซื้อรถส่วนตัว ช่วยให้คุณเห็นภาพเป้าหมายและมีแรงบันดาลใจมากขึ้น

นึกรายละเอียดเพิ่มเติม

การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เงินแสดงให้เห็นว่า การเปลี่ยนวิธีคิดอาจมีผลต่อจำนวนเงินที่เก็บออม เช่น มีความตั้งใจจะประหยัดเงินสำหรับซื้อสินค้าขนาดใหญ่อย่างรถยนต์ ยิ่งคุณอธิบายลักษณะเป้าหมายได้มากเท่าไหร่ผลลัพธ์ก็จะดีขึ้นเท่านั้น ดังนั้น แทนที่จะคิดแค่วางแผนจะซื้อรถสักคัน ลองใส่รายละเอียดสำคัญที่เจาะจงมากขึ้น เช่น ฉันประหยัดเงินสำหรับรถไฮบริดเอสยูวีที่ตกแต่งภายในด้วยหนังเป็นระดับพรีเมี่ยมทั้งหมด ช่วยให้คุณเห็นภาพเป้าหมายได้ชัดเจนและมีแรงบันดาลใจมากกว่าเดิม

เป้าหมายเงินออม

นอนหลับมากขึ้น

การศึกษาพบว่าการนอนหลับให้มากขึ้นช่วยยกระดับสุขภาพชีวิต ทำให้สมองแจ่มใสมีความรู้ความเข้าใจและความสุขโดยรวมดีขึ้นได้ เมื่อเร็วๆ นี้ นักวิจัยได้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างการนอนหลับกับรายได้โดยพิจารณาว่าการนอนหลับโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในแต่ละสัปดาห์มีผลให้ได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น 1.5% เปอร์เซ็นต์ในระยะสั้นและรายได้เพิ่มขึ้น 4.9% ในระยะยาว เรื่องนี้เกี่ยวข้องกันตรงที่การนอนหลับอย่างพอเพียงทำให้รู้สึกสดชื่นและมีพลังมากขึ้น การตัดสินใจดีขึ้น ทำงานประณีตและรอบคอบมากขึ้น สมควรแล้วที่นายจ้างจะพอใจและปรับขึ้นค่าจ้างเพิ่มให้

ชวนเพื่อนมาประหยัดด้วยกัน

ถ้าคุณเคยทำงานบริษัท จะเข้าใจว่าเพื่อนร่วมงานมีอิทธิพลแค่ไหน ชวนกันฉลองมื้อดึก ไปออกกำลังกาย หรือกิจกรรมอื่นๆ หากคุณตั้งเป้าหมายการออมเงินกับเพื่อนๆ จะเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้คุณยึดมั่นในแผนการออมจนบรรลุเป้าหมายได้

เคล็ดลับเหล่านี้อาจเป็นวิธีแปลกๆ แต่ถ้าเปลี่ยนนิสัยการใช้จ่ายของคุณ ถือเป็นเรื่องดีและเป็นกุญแจสำคัญทำให้การออมบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้ง่ายขึ้นมากทีเดียว

เคล็ดลับเช่ารถ จ่ายประหยัด ออมเงินได้เยอะ

บริการเช่ารถถูก

พูดถึงการเช่ารถ หลายคนนึกว่าสนนราคาค่าเช่าจะแพง เพราะไม่รู้ราคากลางที่ชัดเจน แล้วก็กลัวเจอรถราคาแพงแต่จำเป็นต้องรับรถอย่างเลี่ยงไม่ได้ ทุกวันนี้วิธีการจองรถเช่าสะดวกรวดเร็วและง่ายมาก เพียงเข้ากูเกิ้ลค้นหาชื่อบริษัทเช่ารถที่ให้บริการทั่วประเทศ เปรียบเทียบราคาเช่าได้สบาย อ่านรีวิวจากประสบการณ์ผู้เช่าจริงจะได้รู้ว่ารถสภาพดี ราคาถูก ตามคำโฆษณาหรือเปล่า เลือกจองรถเช่าที่ได้มาตรฐานอย่างมั่นใจ

นักท่องเที่ยวมองหารถเช่ามากขึ้นเพราะมีหลายเหตุผลรองรับ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินโลว์คอสต์ถูกลง ยิ่งจองตั๋วล่วงหน้านาน ๆ ราคาโปรโมชั่นถูกลงกว่าเกือบครึ่ง บริการขึ้นเครื่องบินต่อรถต่อเรือไปเที่ยวเกาะต่าง ๆ ทางภาคใต้ได้สบาย อีกเหตุผลคือการท่องเที่ยวสไตล์แบ็คแพ็คเกอร์กำลังเป็นที่นิยม บวกกับธุรกิจรถเช่าขยายตัวรวดเร็วรองรับการท่องเที่ยวเมืองรองที่ภาครัฐสนับสนุน ประหยัดมากเมื่อเปรียบเทียบกับการขับรถยนต์ส่วนตัวไปเที่ยวแบบขึ้นเหนือล่องใต้ที่จ่ายค่าน้ำมันแพง ๆ ไม่ต้องสงสัยแล้วว่าทำไมถึงต้องเช่ารถเที่ยว ทั้งที่การขับรถไปเองมีความคล่องตัวกว่า การเช่ารถอาจมีราคาแพง แต่เป็นส่วนที่จำเป็นในการเดินทาง หลังจากคำนวณค่าใช้จ่ายโดยรวมของราคาตั๋วเครื่องบินหรือโรงแรม อัตราค่าเช่ารถที่ยอมรับได้ช่วยออมเงินได้ดี ประหยัดงบประมาณการท่องเที่ยวได้หลายสตางค์

สถานที่เช่ารถมีอยู่จำนวนมาก

ปัจจุบันมีบริษัทธุรกิจรถเช่าขนาดใหญ่หลายแห่งที่มีสถานีบริการหลายสิบแห่งทั่วประเทศ เช่น บริษัท AvisThailand มีบริการรถเช่ากว่า 30 แห่งทั่วประเทศ โดยนัดรับรถที่สนามบินหลักและโรงแรมในกรุงเทพฯ , พัทยา , หัวหิน , ภูเก็ต หาดใหญ่ , ตรัง , กระบี่ , สมุย ‎, เชียงราย , น่าน , ลำปาง , นครพนม , สกลนคร , อุดรธานีและขอนแก่น เป็นต้น อีกหลายบริษัทที่มีธุรกิจขนาดเล็กกว่าให้บริการรถเช่าราคาประหยัด แต่จำนวนรถอาจไม่มากเท่ายักษ์ใหญ่

การจองรถขับเที่ยว บางทีเราระบุยี่ห้อและขอดูลักษณะของรถได้ เผื่อว่าต้องการรถที่พร้อมบุกตะลุยขึ้นเขาลงห้วยเป็นพิเศษ แต่มีออพชั่นที่เรียกว่า Opaque เป็นการจองแนวใหม่ที่ไม่ได้เจาะจงขั้นตอนจองและชำระเงินล่วงหน้า จะเห็นรูปโฉมกันตอนนัดรับรถเลย แลกกับราคาที่ถูกกว่าการจองเจาะจง วิธีนี้ช่วยประหยัดได้ ซึ่งมีความเสี่ยงว่าตัวรถอาจไม่ถูกใจอยู่เหมือนกัน แต่เรื่องสมรรถนะของรถไม่ค่อยมีปัญหา เพราะส่วนใหญ่ไม่ต้องการเสียลูกค้า เมื่อมาเช่ารถไม่ต้องจ่ายประกันภัยอีก เพราะได้รับความคุ้มครองจากประกันตั๋วเครื่องบินไปกลับอยู่แล้ว ครอบคลุมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างเดินทางท่องเที่ยวจนกลับถึงสนามบินต้นทางโดยสวัสดิภาพ ไม่ต้องจ่ายเงินซ้ำซ้อนอีก แต่ถ้าคุณใช้ประกันภัยที่มาพร้อมกับบัตรเครดิต เช็คให้แน่ใจก่อนว่ามีข้อยกเว้นความเสียหายจากการชนหรือการสูญเสียอื่น ๆ หรือไม่ เพื่อความชัวร์

ถ้าเลือกได้ให้เลือกเช่ารถใกล้โรงแรมที่พัก โดยทั่วไปอัตราค่าเช่าที่สนามบินมีราคาแพงกว่าอัตราค่าเช่ารถที่อยู่ไกลออกไป ลองหาจุดรับรถใกล้กับโรงแรมหรือใจกลางเมืองจะประหยัดคุ้มค่ากว่า อย่าลืมตรวจสอบอัตราค่าเช่ารายสัปดาห์ แม้ว่าต้องการขับรถเที่ยวเพียงไม่กี่วัน อาจได้รถราคาถูกกว่า เปรียบเทียบให้แน่ใจ วางแผนได้ดีคุณจะประหยัดค่าใช้จ่ายและ ออมเงิน ได้มากกว่าที่คิด

เช่ารถอย่างประหยัด

นิสัยของคนประหยัดอดออม เกษียณไปไม่ลำบาก

การออมเงินไม่ใช่เรื่องยากหากฝึกเก็บออมมาตั้งแต่เด็ก เก็บเล็กผสมน้อยทุกโอกาส มักเริ่มต้นจากการออมเพื่อซื้อสิ่งของที่อยากได้ ออมเพื่อเป็นทุนไปเที่ยว เป็นเป้าหมายเล็กๆ ที่สะสมเงินได้ง่าย ใช้เวลาไม่นานจนเกิดท้อแท้เลิกออมไปเสียก่อน ส่วนคนที่จับจ่ายใช้สอยสบายมือ ไม่เคยประหยัดเก็บออมมาก่อน เริ่มต้นได้ไม่ยากหากฝึกฝนนิสัย ต้องสร้างแรงบันดาลใจในการออมเงินโดยโน้มน้าวให้เห็นประโยชน์ว่าใช้เงินซื้อสุขในยามบั้นปลายชีวิต เพื่อให้อุ่นใจว่าพึ่งพาตนเองได้และใช้ชีวิตวัยเกษียณอย่างมีคุณภาพ

ออมเพื่อเกษียณ เป็นการออมเงินก้อนใหญ่ที่ใครๆ ต่างพูดถึง เพราะหมายถึงอนาคต อายุยืนเท่าไรยิ่งต้องใช้เงินมาก แนะนำให้ออมเงิน 10% ของรายได้ทุกเดือนตั้งแต่แรกเพื่อให้เพียงพอหลังเกษียณอายุ

รู้ถึงความแตกต่างระหว่างความต้องการและความจำเป็น คนออมเงินเก่งเบรกตัวเองอยู่เวลาจะซื้อเสื้อผ้าใหม่ รับประทานอาหารนอกบ้าน และเดินทางท่องเที่ยว ต้องแยกแยะโดยการเขียนลิสต์รายการสิ่งที่อยากได้ สิ่งจำเป็น และเป้าหมายใหญ่ เป็นเทคนิคการใช้ชีวิตประหยัดอย่างง่ายๆ ช่วยให้ควบคุมการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น

ไม่ชำระเงินโดยวิธีหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าเบี้ยประกันชีวิต ให้เงินไหลเข้าและออกได้ง่ายเกินไป ไม่รู้ว่าเงินหายไปทางไหน การชำระเงินสด เขียนเช็ค หรือกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ทำให้รู้ทุกค่าใช้จ่ายดียิ่งขึ้น ทำบัญชีงบประมาณง่ายขึ้น จดบัญชีแยกประเภทงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย รวมกันก็เป็นเงินก้อนใหญ่

นิสัยของคน ประหยัดอดออมเกษียณไปไม่ลำบาก

จัดลำดับความสำคัญการใช้จ่าย ดูเหมือนว่าจะง่าย แต่เป็นวิธีมีประสิทธิภาพที่สุดวิธีหนึ่ง ก่อนใช้จ่ายเงินควรคำนึงถึงวัยเกษียณของตัวเองเป็นอันดับแรก และฝากออมทรัพย์ลงในบัญชีเกษียณหรือบัญชีออมทรัพย์อื่นๆ เพื่อให้เลี้ยงดูตนเองได้

มองหาส่วนลดเสมอ ใช้คูปองส่วนลด คูปองแลกแต้ม เปรียบเทียบราคาของคู่แข่ง มองหาส่วนลดที่เป็นทางเลือกทั้งหมดก่อนตัดสินใจซื้อสิ่งที่ดีและถูกที่สุด ใช้ไมล์สะสมเที่ยวบิน หรือเข้าร่วมโปรแกรมส่วนลดของโรงแรมที่พัก ตรวจสอบว่านายจ้างจัดสวัสดิการประกันชีวิต ประกันสุขภาพให้หรือไม่ หรือมีกองทุนเงินออมเพื่อวัยเกษียณ

ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงได้ หลายคนเดิมมาพบจุดเปลี่ยนที่สำคัญในชีวิต เช่น เลิกจ้างงาน การหย่าร้าง และเจ็บป่วยส่งผลกระทบต่องบประมาณค่าใช้จ่ายของเรา หากมีรายได้น้อยหรือการหย่าร้างทำให้รายได้รวมของครอบครัวลดลงต้องปรับลดการใช้จ่ายตามรายได้ใหม่

ซื่อสัตย์กับตัวเอง เราอายุมากขึ้นทุกวัน ไม่ประหยัดตั้งแต่วันนี้จะสายเกินไป แต่คนจำนวนมากปฏิเสธความเป็นจริงข้อนี้ ทุกคนมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อความมั่นคงทางการเงิน ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเอง ยอมรับในเรื่องอายุที่มาก ความเสี่ยงถูกปลดจากงาน ปัญหาสุขภาพทางเรื้อรัง ปัญหาในครอบครัว ต้องวางแผนการออมให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของตนเอง แนะนำให้คุณเริ่มต้นจากออมเงินเก็บเล็กๆ น้อยๆ ในแต่ละสัปดาห์ เมื่อเริ่มคุ้นเคยกับการประหยัดเงิน ค่อยปรับเป้าหมายเพิ่มขึ้นทีละนิด จะสร้างนิสัยการออมที่ดีมากขึ้นเรื่อย