เทคนิคออมเงินสร้างอนาคต อยากมีเลี้ยงชีพต้องอ่าน

ความรู้เรื่อง การออมเงิน เป็นความรู้พื้นฐานที่หลายคนรู้ถึงความสำคัญแต่น้อยคนนักที่จะทำได้ โดยเฉพาะในผู้ที่กำลังมีปัญหาด้านการเงิน เนื่องจากคนส่วนใหญ่มองเห็นปัญหาทางการเงินเป็นสำคัญและเลือกที่จะแก้ปัญหาทางการเงินก่อนการเก็บเงินเสมอ

จริงอยู่ที่การมีเงินแล้วต้องจ่ายคืนให้กับเจ้าหนี้ทั้งหลายที่คอยอยู่จะเป็นเรื่องที่ดี แต่การจ่ายเงินทั้งหมดไปเพื่อจ่ายหนี้กลับยิ่งทำให้รู้สึกแย่มากขึ้น การออมเงินจึงเป็นหนทางที่ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้ที่กำลังประสบปัญหาทางการเงินมีความหวังเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างฐานการเงินที่ดีในอนาคตด้วย ซึ่งเทคนิคในการการออมเงินสร้างอนาคต มีวิธีดังนี้

อยากสร้างอนาคต ต้องทำตามนี้

ตั้งงบในการเก็บออม โดยกำหนดเป็นจำนวนที่ไม่ทำให้รู้สึกหนักเกินไป เช่น วันละ 10 บาท หรือ วันละ 20 บาท หรือเดือนละ 10% ของรายได้ เป็นต้น เมื่อกำหนดได้ควรหักเก็บไว้ก่อนใช้จ่ายเสมอ

ตั้งงบประมาณที่ใช้ให้ชัดเจน การตั้งงบประมาณที่ใช้จ่ายในแต่ละวันไว้อย่างชัดเจนช่วยให้เราสามารถควบคุมการใช้เงินได้ดีขึ้น เช่น วันละ 100 บาท, สัปดาห์ละ 500 บาทหรือเดือนละ 3,000 บาท เป็นต้น ทั้งนี้สำหรับผู้ที่กลัวว่าจะเผลอใช้จ่ายเกินความจำเป็น อาจเริ่มที่การพกเงินจำนวนน้อย ๆ ก่อนและไม่กดเงินเพิ่มหากเงินไม่พอ

หักภาษีเงินออมให้กับบัญชีเงินเก็บของตัวเอง ก่อนการใช้จ่ายตามงบที่ตั้งไว้หักภาษีเข้าบัญชี 5% – 10% เช่น กำหนดใช้วันละ 100 บาท หัก 10% เท่ากับ 10 บาท และนำเงิน 10 บาทไปหยอดกระปุก เป็นต้น

บันทึกรายรับ – รายจ่าย อย่างละเอียดจะช่วยให้เห็นการใช้เงินในแต่ละวันชัดเจนมากขึ้น เมื่อเห็นภาพชัดเจนทำให้การตัดค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองเป็นเรื่องง่ายมากขึ้น

เก็บเงินทอนหยอดกระปุก เงินที่เหลือจากการใช้จ่ายในแต่ละวันสามารถนำมาหยอดกระปุกได้ โดยอาจใช้เทคนิคในการเพิ่มแรงจูงใจ เช่น ออมเพื่อให้ได้ตามราคาของที่อยากได้, ออมไปเที่ยว เป็นต้น ซึ่งเทคนิคนี้จะช่วยให้การออมเงินมีเป้าหมายมากขึ้นและยังทำให้ไม่อยากนำเงินออมหลักมาใช้อีกด้วย

การนำเทคนิคในการออมเงินทั้ง 5 วิธีมาใช้ผสมผสานกันจะทำให้มีเงินออมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากการออมเงิน การลงทุนเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้เงินที่เก็บออมสามารถงอกเงยเพิ่มขึ้นได้ เพียงแต่ก่อนการลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดี ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่ประสบปัญหาทางการเงินหรือไม่ก็ตาม การออมเงินยังคงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคนและควรทำให้ติดเป็นนิสัย

อยากสร้างอนาคต ต้องทำตามนี้